Campaña Captación Nuevos Socios 2018

REDUCCIÓN TEMPORAL DE LA CUOTA A FONDO PERDIDO 2018


Debido al éxito obtenido en la campaña 2016/2017 por la reducción temporal de la cuota a fondo perdido, la Junta Directiva ha decidido realizar una nueva campaña temporal para facilitar la captación de nuevos socios.

 
La campaña, de duración y alcance limitado, consistirá en: 
 

  • Nueva cuota de entrada a fondo perdido: 3.750 euros para todas las modalidades de cuotas de admisión a fondo perdido.
  • A realizar en un solo pago en el momento de ingreso en el club.
  • Desde el 1 de marzo 2018 hasta el 30 de septiembre 2018.
  • Limitado a las 20 primeras familias.

 

JUNTA DIRECTIVABazkide agurgarriak,

2016/2017ko Kanpaina lortutako  arrakastagatik, Zuzendaritza Batzordeak bazkide berriak lortzeko asmoz, fondo galdurako sarrera kuotaren beherapen berria egitea erabaki du.


Kanpaina honen iraupena mugatua eta hurrengo puntutan oinarrituko da:

Kanpainaren xehetasunak hurrengoak izango dira:

  • Fondo galdurako sarrera kuota berria: 3.750 euro mota guztiko kuotentzat.
  • Ordainketa bakarra bazkide bihurtzerakoan.
  • 2018 martxoaren 1tetik, 2018 irailaren 30era arte.
  • Bakarrik lehenengo 20 familientzako.

 ZUZENDARITZA BATZORDEA